Kontakt Strona główna Pliki do pobrania english

NEWSLETTER

Podaj swój adres e-mail:

Cukiernia Adamkiewicza contra dom Bujwida

autor: Barbara Matysiak

Jak trudno jest dotrzeć do źródeł prawdy historycznej trwającej dla Otwocka w przybliżeniu 100 lat świadczy seria błędnych informacji tyczących znanej przez ponad pół wieku cukierni i lokalu rozrywkowego p. Franciszka Adamkiewicza oraz stojącego dalej starego drewnianego domu – pierwotnie własność dr. Odo Bujwida (obecny nr 19). Bo cukiernia, a dom Bujwida, to zupełnie odrębne sprawy i posesje.

Źródłem błędnych informacji okazał się zeszyt „Mazowsza” z 1994 roku. Został wydany pod patronatem instytucji zajmującej się badaniem regionu Mazowsza i dokumentacją zabytków. Dane gromadzone przez redakcję o dziejach mieszkańców i zabudowy Otwocka były częściowo zbierane przez informatorów i obywateli miasta, którzy co wynika z tego błędu, nie znali dokładnie historii tych obiektów. „Mazowsze” podaje, że ul. Kościelna 19 – dom Bujwida w 1925 roku należał do Fr. Adamkiewicza i tam też otworzono cukiernię. 
Od 1994 r. wszystkie wydawnictwa książkowe w Otwocku powtarzają ten błąd. Trzeba więc sięgnąć do samych początków. Pan Adamkiewicz kupił parcelę przy ul. Kościelnej 5 i już w 1892 r. otworzył cukiernię a w głębi zbudował jeszcze 2 drewniane parterowe domy. Weranda (dość obszerna) tego budynku rozrywki znajdowała się przy samej ulicy. Z chwilą poszerzenia ul. Kościelnej, pod koniec lat 1960, ten parterowy drewniak został rozebrany. Do dziś, w głębi ogrodu stoi jeszcze niewielki domek drewniany – wciąż w rękach rodziny Adamkiewiczów, ale numeracja należy do ul. Kruczkowskiego.
W przewodniku Diehla z 1893 r. czytamy: „Z narożnika gruntu należącego do dr. Bujwida wydzielona została przestrzeń kilkusetłokciowa przeznaczona na targowisko, na którym zbudowano parę domków lekkiej konstrukcji przeznaczonych na owocarnię, sklepik i jatki mięsne. Murowany, parterowy dom stojący do dziś jest prawdopodobnie budowlą z tego okresu. Na tym placu jeszcze w latach sześćdziesiątych stał również piętrowy, wąski drewniak, a cała posesja nosi nr 13. Zbudowano na niej w ostatnich latach nowoczesny budynek murowany.
Dalej jest teren prywatny – ogród – bez zabudowań, następnie 2 piętrowe wille murowane – również własność prywatna. Usytuowany w głębi posesji, stary, dość zniszczony drewniak parterowy z nr 19 (dawny 9A) - to jest właściwy dom dr. Bujwida. Zmienił właściciela w 1906 r. i należał do Pietraszewskiego. Ale już od trzech pokoleń to własność rodziny Sucheckich – Litwinienko. Mieszkała tu przez wiele lat pielęgniarka – położna p. Zofia, której zasługą jest przyjście na świat wielu do dziś żyjących mieszkańców Otwocka. Tak więc nie mógł być to dom Adamkiewicza i słynna cukiernia. Weranda pod nr 19 jest niewielka i szkoda tylko, że piękne detale architektoniczne tej werandy są w tak złym stanie i za kilka lat nie będzie już co oglądać i o czym pisać. A młodzi ludzie historię pięknych drewnianych domów będą znali tylko z fotografii i przekazów rodzinnych.