Kontakt Strona główna Pliki do pobrania english

NEWSLETTER

Podaj swój adres e-mail:

Dziś - Jutro - Pojutrze

autor: Tomasz Grodzki

Harcerstwo jest organizacją, która przywiązuje ogromną uwagę do własnej historii. Każdy harcerz na kursach, obozach i zimowiskach poznaje nazwiska założycieli skautingu na świecie i harcerstwa w Polsce. Poznaje życiorys sir Roberta Baden-Powella i Andrzeja Małkowskiego. Stara się zapamiętać kiedy został napisany pierwszy harcerski rozkaz i kiedy ksiądz Kazimierz Lutosławski zaprojektował krzyż harcerski.

Gdy harcerz zostanie instruktorem (a niektórzy nawet wcześniej) zaczyna sam tworzyć historię. Pełniąc funkcję drużynowego, komendanta szczepu czy hufca podejmuje decyzje, które zostawiają ślad w naszej przeszłości.
Takimi śladami postanowiła podążyć Komenda Hufca ZHP Otwock. Druhna Magdalena Grodzka podjęła ogromny trud sięgnięcia kilkadziesiąt lat wstecz, do czasów, gdy w Otwocku powstały pierwsze drużyny harcerskie. Wraz z gronem zapaleńców dotarła do instruktorów, którzy pamiętają jeszcze tamte czasy.
Owocem tych poszukiwań była zorganizowana w Teatrze Miejskim wystawa zdjęć i pamiątek pt.: „Dziś - Jutro - Pojutrze. Historia Harcerstwa Otwockiego”. Termin otwarcia wystawy nie był przypadkowy. Dwa dni później (22 maja 2001 roku) minęła 90. rocznica od wydania pierwszego rozkazu Andrzeja Małkowskiego powołującego drużyny harcerskie. W Teatrze Miejskim odczytano rozkaz komendanta hufca upamiętniający tamte dni. Uroczystość nabrała podniosłego charakteru, po przyznaniu trzem instruktorom z kręgu seniorów Sosna stopni podharcmistrza (Bohdan Russek, Jerzy Perka i Bogdan Podbielski).
Uroczystość otwarcia wystawy dokonał pan wiceprezydent Artur Brodowski, który także ma za sobą wiele lat harcerskiej służby (co zresztą można było zobaczyć na zdjęciach). Na wystawę przybył także pan starosta Jarosław Kozłowski, który w latach 60-tych należał do 9 Drużyny harcerskiej (Jej pierwszym drużynowym był Antoni Fedorowicz), a której historia także znalazła swoje miejsce na wystawie.
Na wystawę przybyli harcerze, instruktorzy i seniorzy, którzy mieli okazję przypomnieć sobie lata swojej harcerskiej młodości. A było co oglądać. Kolejne dziesięciolecia prezentowane były poprzez archiwalne wycinki z gazet, zdjęcia i kroniki.
  Podsumowaniem wystawy było ognisko, które zapłonęło pod Młodzieżowym Domem Kultury - dawniej Domem Harcerza. Atmosfera płonącego ogniska sprzyjała refleksjom i wspomnieniom.
Zamiarem wystawy było pokazanie losów harcerstwa otwockiego od początku szerzenia się idei skautowej na ziemiach polskich. Niestety nie udało się dotrzeć do materiałów, zdjęć i dokumentów z lat 20-tych i 30-tych. Oprócz wspomnień w archiwum hufca nie ma żadnych dokumentów z lat 40-tych i powojennej Polski.
Dlatego też Komenda Hufca ZHP Otwock zwraca się z apelem do wszystkich harcerzy, instruktorów i ich rodzin o wypożyczenie materiałów, które posiadają w swoich domowych archiwach (tel. 779-23-73 lub 0-603-851-522 - Komenda Hufca ZHP Otwock, ul. Poniatowskiego 10).
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu wystawy, a w szczególności: seniorom z Kręgu „Sosna”, druhnie Agnieszce Orłowskiej, Uli i Zbyszkowi Bugajom, Ryszardowi Borkowskiemu i druhowi Władysławowi Setniewskiemu.