Kontakt Strona główna Pliki do pobrania english

NEWSLETTER

Podaj swój adres e-mail:

12. Wojskowy Szpital Lotniczy

ul. B. Prusa 1/3

W latach 1944–1947 w przedwojennym pensjonacie Europa funkcjonował Wojskowy  Szpital Lotniczy.
Posiadał 200 łóżek i oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, okulistyczny, neurologiczny, laryngologiczny i skórno-weneryczny.
W roku 1949 po remoncie i adaptacji, uruchomiono w dawnym pensjonacie Europa i na posesji Rysinek przy ul. B. Prusa 7, Szpital Przeciwgruźliczy MBP, następnie po przyłączeniu Szpitala Przeciwgruźliczego MBP z ul. Warszawskiej 5, utworzono Sanatorium Przeciwgruźlicze MSW na 210 łóżek, wyposażone w odpowiednie zaplecze gospodarcze, etaty lekarskie i pielęgniarskie, rentgen, laboratorium bakteriologiczne i analityczne, aptekę i zespół pracowników obsługi.
Od 1959 roku Sanatorium stopniowo modernizowało się i zmieniało profil stosownie do epidemiologii schorzeń układu oddechowego. Zbudowano trzykondygnacyjne skrzydło przy pawilonie Europa, w którym zorganizowano liczący 80 łóżek Oddział Pulmonologiczny z odpowiednim wyposażeniem. Zatrudniono wysoko kwalifikowany personel lekarski i średni zgodnie z potrzebami klinicznymi.
Pod koniec lat 90. XX wieku szpital miał 122 łóżka na trzech oddziałach, salę intensywnego nadzoru, pracownię bronchofiberoskopową i onkologiczną, pracownię diagnostyki laboratoryjnej, pracownię rtg i fizykoterapii, pracownię EKG i pracownię testów skórnych. Ogromnym zainetersowaniem cieszą się zajęcia rehabilitacyjne.