Projektantami budynku Kasyna, który powstał w latach 1927–1933, byli Władysław Leszek Horodecki i Feliks Michalski. Miał on pełnić funkcję domu uzdrowiskowego z zakładem kąpielowym oraz kasynem, co miało przynieść miastu znaczne dochody. Finansowanie tej inwestycji wymagało zaciągnięcia dużego kredytu od amerykańskiej firmy Ulen&Co przez Magistrat miasta. Jednak plan nie powiódł się, gdyż władze w Warszawie nie zezwoliły na otwarcie kasyna hazardowego w uzdrowiskowym Otwocku.

Decyzja ta mogła wynikać z negatywnego odbioru publicznego oraz skandali gospodarczych związanych z wieloma wpływowymi mieszkańcami Otwocka, w tym z byłym burmistrzem M. Górzyńskim i dzierżawcą budynku Gustawem Pojselem. Przed wojną budynek służył jako Dom Uzdrowiskowy, oferując restaurację, kawiarnię, salę balową, teatr, salę gier niehazardowych, kino oraz pokoje do wynajęcia. Stał się on centrum życia kulturalnego i towarzyskiego miasta. W 1935 roku film „Manewry miłosne” z Tolą Mankiewiczówną i Aleksandrem Żabczyńskim kręcono na jego schodach. Sceny z Domu Uzdrowiskowego są dostępne na YouTube.

Podczas wojny, budynek został zajęty przez niemieckie wojska i służył jako siedziba Głównego Urzędu Bezpieczeństwa, a później jako szpital. Obecnie mieści się tam Zespół Szkół Ogólnokształcących, w tym Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego. Budynek i przyległy park zostały zarejestrowane jako zabytki w 1979 roku.

Park Miejski został założony w 1924 roku na zakupionych przez Magistrat Otwocka działkach. Projektantem był Wacław Tański, a późniejsze prace renowacyjne i zmiany kompozycyjne przeprowadził Stanisław Zadora-Żarski. W parku znalazł się basen z fontanną, kwietniki, alejki, korty tenisowe oraz muszla koncertowa. Na terenie parku stanął także pomnik Józefa Piłsudskiego, zaprojektowany przez Stanisława Szreniawę-Rzeckiego, który zaginął w 1948 roku w niewyjaśnionych okolicznościach.