Kontakt Strona główna Pliki do pobrania english

NEWSLETTER

Podaj swój adres e-mail:

3. Villa Alba - centrala NKWD

ul. Reymonta 68/70

29 lipca 1944 roku Otwock zajęty został przez wojska sowieckie, a wraz z nimi przybyło NKWD. Niektóre źródła sugerują, że była to duża liczba oddziałów rozlokowanych w kilku odrębnych budynkach. Jednym z nich była Villa Alba, należąca niegdyś do prawosławnego metropolity Dionizego. W niej właśnie miała znajdować się centrala NKWD.

W lipcu 1944 roku więziono w niej między innymi Tadeusza Sztumberk-Rychtera „Żegotę”, szefa sztabu 27. Wołyńskiej Dywizji AK.
Od 1946 roku właścicielem willi jest  Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W 1950 roku siostry założyły, funkcjonującą do dzisiaj, pracownię hafciarską. 
Dawna Villa Alba została zburzona w 1986 roku, a posesję zabudowano budynkami klasztornymi.