gomulkowka

Przed wybuchem II wojny światowej na terenie Otwocka powstała willa, która po wojnie stała się własnością Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W latach 60. XX wieku letnią rezydencją woli Gomułka wyznaczył sobie ówczesny I sekretarz KC PZPR, Władysław Gomułka. Mieszkańcy Otwocka od czasu do czasu mieli okazję dostrzec go spacerującego po okolicznym lesie, zawsze w otoczeniu ochrony i swojego psa. Informacje na temat wydarzeń w willi Gomułki były objęte tajemnicą, nawet władze Otwocka nie miały zbyt wielu informacji na temat tego, kto, kiedy i w jakim celu tam przyjeżdżał. Cały obszar wokół willi miał charakter zamknięty, przez długie lata nie wolno było tam prowadzić żadnych budowlanych działań.

W roku 1982 jednym z internowanych w willi był Lech Wałęsa, jedna z najbardziej znanych postaci politycznych na świecie.

Po roku 1989 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zdecydowało o przekazaniu części nieruchomości z powodów finansowych. Ponad dwuhektarowy teren został przekazany w dzierżawę Fundacji Dzieci Specjalnej Troski na okres 10 lat, z przeznaczeniem na cele statutowe.

W sierpniu 1999 roku władze miasta złożyły wniosek o komunalizację terenu, a także o jego przejęcie przez powiat otwocki. Zarząd Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego również złożył wniosek o przejęcie nieruchomości, planując urządzić tam swoją siedzibę. Miasto Otwock poparło propozycję Zarządu Parku, i od roku 2005 „Gomułkówka” jest oficjalną siedzibą Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.