Kontakt Strona główna Pliki do pobrania english

NEWSLETTER

Podaj swój adres e-mail:

Kamień Pamięci Żydów Otwockich

ul. Reymonta - ciekawe obiekty w pobliżu trasy

30 sierpniu 1949 roku burmistrz Otwocka Jan Ślimakowski na posiedzeniu plenarnym Miejskiej Rady Narodowej zakomunikował o postawieniu przy ul. W. Reymonta pomnika ku czci Żydów otwockich wymordowanych przez hitlerowców w sierpniu 1942 roku w Otwocku. Napis na Kamieniu w języku polskim i żydowskim: Miejsce straceń 5000 Żydów, którzy w dn. 19-tego VIII 1942 r. zginęli z rąk hitlerowskich ludobójców. Cześć Ich Pamięci – wraz z upływem czasu stawał się coraz mniej czytelny, przede wszystkim jednak był częściowo niezgodny z prawdą historyczną. Napis zawierał zbyt wysoką liczbę ofiar oraz błędną datę rozstrzeliwań. Według najnowszych ustaleń historyków Żydzi byli tu rozstrzeliwani nie tylko 19 sierpnia, lecz także w ciągu kilku tygodni po likwidacji getta w Otwocku.  Także liczba ofiar jest ponad dwukrotnie niższa. Dotychczasowy napis informował jedynie, że jest to miejsce straceń, podczas gdy jest to także zbiorowa mogiła.

Z tych powodów, za sprawą Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zdecydowała w 70. tragiczną rocznicę Zagłady Żydów otwockich o zmianie treści napisu na: 
TU W ZBIOROWYCH MOGIŁACH SPOCZYWA OKOŁO 2000 
OTWOCKICH ŻYDÓW ROZSTRZELANYCH W TYM MIEJSCU
W SIERPNIU I WRZEŚNIU 1942 R. PRZEZ NIEMIECKICH OKUPANTÓW.
PAMIĘTAJMY O ICH TRAGEDII, A TAKŻE O WSZYSTKICH 
WYMORDOWANYCH ŻYDOWSKICH WSPÓŁOBYWATELACH  NASZEGO MIASTA.
MIESZKAŃCY OTWOCKA
Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich w porozumieniu z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sierpniu 2012 roku wytyczył teren miejsca pamięci narodowej poprzez ułożenie głazów narzutowych (analogicznie jak otoczenie cmentarza żydowskiego w Anielinie, które wykonał również Komitet) oraz przymocował na kamieniu nową tablicę z nowym napisem. 
Od 2000 roku tradycją stały się obchody rocznicy likwidacji getta (i całej otwockiej społeczności żydowskiej) w dniu 19 sierpnia 1942 roku. Żaden dzień nie odmienił przecież historii naszego miasta tak bardzo, jak ten.
I dlatego, każdego roku w dniu 19 sierpnia, o godz. 19, rozpoczynają się uroczystości związane z Zagładą Żydów Otwockich. 
Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Otwocka pod Honorowym Patronatem Prezydenta Otwocka organizuje Marsz Pamięci i Modlitwy od bocznicy kolejowej do Kamienia Pamięci. Przy Kamieniu odbywa się wspólne recytowanie psalmów, odmawianie modlitwy, wysłuchanie wspomnień…